ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3409


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถทบ.26 ทำหนังสือสวัสดีปีใหม่ 2560
งานสถานที่ เตรียมติดตั้งวงเวียนน้ำพุ

รถทบ.23 ทำโลงศพ
งานจราจร สำรวจที่พักผู้โดยสารเตรียมติดตั้งป้าย

รถทบ.61 ร่วมสำรวจถนน
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ซ่อมรอยขุดประปาหมู่บ้านศรีนคร

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-12-2016 14:22:10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช