ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3410


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถ ทบ.57 บรรทุกหินคลุก หลุมทรุดตัว ถนนหลังโอเซียน
รถบดล้อเหล็ก บดถนนในโรงเรียนท้าวโคตร
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกยางซ่อมหลุมประปาชุมชนเคหะ ซอย 613
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกไปถนนตากสิน
รถ ทบ.58 บรรทุกยางในโรงเรียนท้าวโคตร
รถ ทบ.86 บรรทุกยางในโรงเรือนท้าวโคตร
รถ ทบ.85 บรรทุกน้ำยางและอุปกรณ์ในโรงเรียนท้าวโคตร
รถทาทา 1925 บรรทุกยาง ซ่อมหลุม หลังตลาดสดคูขวาง
รถเจซีบี 2 .ตักหินตักทรายขึ้นเครื่องผสมยาง
รถเจซีบี 3 ปรับพื้นที่ซอยสาวสวย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-12-2016 14:27:15

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช