ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3412


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุซ่อมหลุมประปาวอยสารีบุตร
รถบดล้อเหล็ก Standby
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมประปา
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมประปา
รถ ทบ.58 บรรทุกเศษวัสดุจากการขุดซ่อมหลุมประปาซอยศรีธรรมโศก 5
รถ ทบ.86 บรรทุกหินคลุกเข้าซ่อมหลุมประปาซอยศรีธรรมโศก 5
รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์ซ่อมหลุมประปา
รถทาทา 1925 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อ
รถเจซีบี 2 .ขุดซ่อมหลุมประปาปากซอยศรีธรรมโศก5
รถเจซีบี 3 ซ่อม

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

22-12-2016 09:08:12

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช