ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3413


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถทบ.26 เตรียมงานปีใหม่
งานสถานที่ ทำแผ่นพื้นตักบาตร

รถทบ.23 ทำโลงศพ
งานจราจร ทำกรอบป้ายชื่อซอย

รถทบ.61 Standby
งานจราจร Standby
งานซ่อมทางเท้า Standby

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

22-12-2016 09:10:27

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช