ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3414


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุการปรับพื้นที่ บริเวณโรงกรองประตูชัย
รถบดล้อเหล็ก บดยางถนนซอยบุษบา
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกยางซ่อมหลุมบ่อซอยบุญนารอบ
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกเข้าปรับพื้นที่ บริเวณโรงกรองประตูชัย
รถ ทบ.58 บรรทุกยาง ซอยบุษบา
รถ ทบ.86 บรรทุกยาง ซอยบุษบา
รถ ทบ.85 บรรทุกน้ำยางและอุปกรณ์ซอยบุษบา
รถทาทา 1925 บรรทุกน้ำยางซอยชุมแสง หลุมประปาหน้าอาชีวะ
รถเจซีบี 2 .ตักหิน ตักทรายขึ้นเครื่องผสมยาง
รถเจซีบี 3 ปรับพื้นที่บริวเณโรงกรองประตูชัย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

26-12-2016 14:16:16

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช