ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3415


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถทบ.26 ประกอบป้ายเดินหน้าเทศบาลทำงานเพื่อประชาชน
งานสถานที่

รถทบ.23 ทำโลงศพ
งานจราจร ติดตั้งป้าย เดินหน้าเทศบาล

รถทบ.61 ทาสีวงเวียนศรีทวี
งานจราจร ทาสีขาวแดง วงเวียนศรีทวี
งานซ่อมทางเท้า ซ่อมทางเท้าประปาขุดตลาดหัวอิฐ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

26-12-2016 14:16:48

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช