ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3416


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           เรือนเพาะชำ ประดับต้นไม้เข้าสวนสมเด็จฯ
สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหารให้อาหารสัตว์
ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ซ่อมกรงนกข้างโรงครัว
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าหอประชุมเมือง
ซ่อมน้ำพุ
ติดตั้งป้ายไวนิลในสนามเด็กเล่น
ตัดหญ้าสนามหน้าเมือง
กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้สวนสมเด็จฯ3

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

26-12-2016 14:22:05

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช