ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3417


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถ ทบ.57 บรรทุกยาง ลาดยาง บริเวณภายในโรงผสมยางประตูชัย
รถบดล้อเหล็ก บดถนนภายในโรงกรองประตูชัย
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกน้ำยางและอุปกรณ์ ลาดลางซอยบุญนารอบ
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกไปซอยต้นหว้า
รถ ทบ.58 Standby
รถ ทบ.86 บรรทุกยาง ลาดยางบริเวณภายในโรงผสมยางโรงกรองประตูชัย
รถ ทบ.85 บรรทุกน้ำยางและอุปกรณ์ลาดยางโรงกรองประตูชัย
รถทาทา 1925 บรรทุกยางลาดยางซอยบุญนารอบ
รถเจซีบี 2 .ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง
รถเจซีบี 3 ตักหินตักทราย ภายในโรงผสมยาง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

28-12-2016 14:37:36

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช