ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3418


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           เรือนเพาะชำ ประดับต้นไม้อนามัยคูขวาง
เปลี่ยนต้นไม้วงเวียนศรีทวี
สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์
ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ทำทางเดินหน้าคอกแม่น
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าสนามหน้าเมือง
ตัดหญ้าบริเวณที่จัดงานเดือนสิบ
ซ่อมกระเช้าของขวัญเตรียมใช้ปีใหม่
ประดับต้นไม้ใจกลางทุ่งท่าลาด
กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-12-2016 14:22:34

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช