ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3468


เรื่อง : การประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

รายละเอียด :

           ตามที่ได้มอบหมายให้นางรุ่งรัตน์ อักษรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนมีการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลา 100 ปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น
งานประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลข่าวสารแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนเห็นควรประสานและมอบกองวิชาการและแผนงานเผยแพร่กำหนดการ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดกำหนดการ ตามเอกสารแนบไฟล์
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โทรศัพท์ 0-2441-3998


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กลุ่มกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โทรศัพท์ 0-2441-3998

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-12-2019 15:29:38

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช