ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3470


เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ยวดยานพาหนะข้ามทางรถไฟ

รายละเอียด :

           ตามมาตรการลดอุบัติเหตุที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน ช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่าน ได้โปรดประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้ใช้ยวดยานพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟ ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราจนทางบก ซึ่งเมืองถึงจุดตัดทางรถไฟ ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะจะต้องหยุดจอดรถก่อนถึงทางผ่าน 5.00 เมตร ทุกครั้งก่อน และเมื่องแน่ใจว่าไม่มีขบวนรถไฟมาจึงจะข้ามทางรถไฟ และขอความร่วมมือทางหน่วยงานของท่าน ได้โปรดจัดเจ้าหน้าที่มาฝ้ายอำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามทางผ่านรถไฟ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง โทรศัพท์ 075-449054

ประกาศเมื่อวันที่ :

18-12-2019 14:49:41

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช