ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3477


เรื่อง : จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค “การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช” ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด :

           ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช” ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 4 ชนิดกีฬา ในระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สนามต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการแข่งขัน กีฬาเปตอง กีฬาเทควันโด กีฬาวู๊ดบอล และ กีฬากอล์ฟ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด เชื่อมความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย/หญิง เกิด พ.ศ.2553
2.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง เกิด พ.ศ.2551
3.รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย/หญิง เกิด พ.ศ.2549
4.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง เกิด พ.ศ.2548
5.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย/หญิง เกิด พ.ศ.2547
6.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เกิด พ.ศ.2545
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัคร และขอรับใบสมัคร ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 2) ได้ ตั้งแต่ วันนี้ – 16 กันยายน 2563 โทรศัพท์ 075-342621
...........................................................................
ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)โทรศัพท์ 075-342621

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-09-2020 13:47:30

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช