ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3478


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

รายละเอียด :

           ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

ตามที่ เทศบาลเมืองปากพนัง กำหนดจัดงานประเพณีลากพระแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี2563 ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม ณ ศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-7551-7266 หรือhttp://www.pakphanangtown.go.th

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-7551-7266

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-09-2020 14:30:51

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช