ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   99


เรื่อง : การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

           การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2555
รถ ท.3 (เดิม)- บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ไปซ่อมยางมิกซ์หลุมประปา ถ.พัฒนาการคูขวาง – ซอยกอบสุข
รถ ทบ.58 - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถบดล้อเหล็ก - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถบดล้อยาง -สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.62 - ซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อ – หลุมประปา ที่ซอยพระอิศวร – ถนนศรีธรรมราช
รถเกรด - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ลานกีฬาชุมชนมุมป้อมซอยกรแก้วแยก1
รถ ทบ.46 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ลานกีฬาชุมชนมุมป้อมซอยกรแก้วแยก1
รถ ทบ.86 - บรรทุกอุปกรณ์กีฬาจากโรงเรียนศาลามีชัยไปลงที่สนามกีฬา
รถ ทบ.85 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ถนนพัฒนาการคูขวาง – ซอยกอบสุข
รถ เจซีบี 1 - ตักหิน – ตักทรายขึ้นโรงผสมสมยาง – ตักเศษวัสดุภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์
รถ เจซีบี 2 - เข้าปรับพื้นที่ที่ลานกีฬาชุมชนมุมป้อมซอยกรแก้วแยก1
รถ ทบ.23 - สำรวจป้ายชื่อซอยป้ายซอย
รถ ทบ.26 - ก่อสร้างเวทีปลูกหญ้าแฝกสวนสมเด็จฯ
รถ ทบ.61 - ปักตราสัญลักษณ์ 12 ส.ค และธงชาติ
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 - ซ่อมไฟสาธารณะ
ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

08-08-2012 14:57:01

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช