ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
3478
29-09-2020 14:30:51
   ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
3477
10-09-2020 13:47:30
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค “การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช” ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
3476
15-07-2020 16:03:45
   ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563
3475
13-07-2020 10:15:33
   การประชาสัมพันธ์การดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
3474
01-06-2020 11:02:55
   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิค้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
3473
20-04-2020 16:43:55
   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
3472
22-02-2020 14:30:22
   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทั้ง 19 แห่งๆ ละ จำนวน 3 รูปแบบ
3471
14-01-2020 15:18:49
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563
3470
18-12-2019 14:49:41
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ยวดยานพาหนะข้ามทางรถไฟ
3469
18-12-2019 14:41:10
   รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :