ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
3457
30-05-2019 11:05:46
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปี 2562
3456
28-05-2019 10:58:19
   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์ คดีปกครองรู้แล้วบอกต่อ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและติดตามสื่อออนไลน์ของศาลปกครองทางช่องต่างๆ
3455
12-04-2019 10:36:30
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
3454
02-04-2019 14:58:46
   โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
3453
13-02-2019 14:10:53
   การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3452
29-01-2019 13:47:27
   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3451
28-01-2019 10:35:29
   การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562
3450
15-01-2019 11:29:35
   ขอเชิญประกวดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
3449
10-01-2019 11:21:58
   ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็ก กับหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
3448
10-01-2019 10:44:35
   บริการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :