ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
245
31-10-2012 13:55:06
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่านสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2555
244
31-10-2012 13:38:23
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2555
243
30-10-2012 11:28:45
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2555
242
30-10-2012 11:06:28
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2555
241
29-10-2012 10:55:50
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธาสำนักการช่าง ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2555
240
29-10-2012 10:43:29
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2555
236
25-10-2012 10:58:13
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่านสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา ส่วนการโยธา สำนักการช่างประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2555
235
25-10-2012 10:16:04
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2555
232
24-10-2012 14:29:45
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภคส่วนการโยธาสำนักการช่างประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2555
231
24-10-2012 14:17:00
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2555

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... 324 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :