ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
228
22-10-2012 10:57:09
   การปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสียการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำการก่อสร้างท่อระบายน้ำประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2555
227
22-10-2012 10:26:41
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธาสำนักการช่างประจำวันที่ 22 เดือนตุลาคม 2555
226
22-10-2012 10:09:31
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2555
224
19-10-2012 11:54:04
   การปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสียการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2555
223
19-10-2012 11:28:30
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่างประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2555
222
19-10-2012 11:18:55
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2555
221
18-10-2012 14:24:34
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่างประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2555
220
18-10-2012 14:06:12
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2555
219
17-10-2012 15:11:25
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2555
218
17-10-2012 09:40:18
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2555

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... 325 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :