ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
186
01-10-2012 14:21:31
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2555
185
01-10-2012 10:47:31
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2555
184
28-09-2012 14:47:54
   การปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสียการบำรุงรักษาระบบระบายาน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำประจำวันที่ 28 กันยายน 2555
183
28-09-2012 14:31:34
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 28 กันยายน 2555
181
28-09-2012 11:45:30
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 28 กันยายน 2555
180
27-09-2012 14:49:34
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 27 กันยายน 2555
179
27-09-2012 09:30:47
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 27 กันยายน 2555
178
26-09-2012 14:08:48
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 26 กันยายน 2555
177
26-09-2012 13:25:37
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 26 กันยายน 2555
176
25-09-2012 11:02:41
   การปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2555

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... 328 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :