ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
162
18-09-2012 11:32:11
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 18 กันยายน 2555
161
17-09-2012 16:13:11
   การปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 17 เดือนกันยายน 2555
160
17-09-2012 15:33:34
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 17 เดือน กันยายน 2555
159
17-09-2012 09:52:58
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่17 กันยายน 2555
158
14-09-2012 16:30:14
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 14 กันยายน 2555
157
13-09-2012 14:25:14
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่างประจำวันที่ 13 กันยายน 2555
156
13-09-2012 13:52:04
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 13 กันยายน 2555
155
12-09-2012 14:36:05
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 12 กันยายน 2555
154
12-09-2012 14:09:12
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคนนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 12 กันยายน 2555
153
11-09-2012 13:24:27
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 11 เดือน กันยายน 2555

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... 330 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :