ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
152
11-09-2012 13:08:06
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 11 กันยายน 2555
151
11-09-2012 09:08:51
   การปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2555
150
11-09-2012 08:58:49
   การปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสียการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 10 กันยายน 2555
149
10-09-2012 15:17:55
   ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 10 กันยายน 2555
148
10-09-2012 13:23:36
   ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 10 กันยายน 2555
147
07-09-2012 15:12:01
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 7 กันยายน 2555
146
07-09-2012 14:05:45
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 7 กันยายน 2555
145
06-09-2012 14:37:52
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 6 กันยายน 2555
144
06-09-2012 10:35:55
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 6 กันยายน 2555
143
05-09-2012 09:08:49
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 5 กันยายน 2555

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... 331 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :