ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
142
04-09-2012 13:31:19
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 4 กันยายน 2555
141
04-09-2012 09:23:33
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 4 กันยายน 2555
140
03-09-2012 15:21:35
   ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 3 กันยายน 2555
139
03-09-2012 15:02:40
   ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
138
03-09-2012 13:33:55
   การปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 3 เดือน กันยายน 2555
137
31-08-2012 13:35:31
   ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2555
136
31-08-2012 09:51:14
   ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2555
135
31-08-2012 09:24:46
   ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2555
134
31-08-2012 08:53:30
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2555
133
30-08-2012 10:09:42
   ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2555

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... 332 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :