ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
132
29-08-2012 13:44:42
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2555
131
29-08-2012 09:14:23
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที 29 สิงหาคม 2555
130
29-08-2012 09:02:06
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2555
129
28-08-2012 15:12:46
   ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่างประจำวันที่ 28 เดือน สิงหาคม 2555
128
28-08-2012 13:58:53
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2555
127
28-08-2012 12:16:59
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2555
126
27-08-2012 13:59:16
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2555
125
27-08-2012 13:48:00
   ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2555
124
27-08-2012 13:15:38
   ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 27 เดือน สิงหาคม 2555
122
25-08-2012 12:53:29
   งานสัตวแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2555

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... 333 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :