ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
121
25-08-2012 12:43:55
   ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2555
120
24-08-2012 15:32:45
   ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2555
119
23-08-2012 13:50:19
   ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธาสำนักงานช่าง ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2555
118
23-08-2012 10:50:00
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2555
117
23-08-2012 10:15:35
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2555
115
22-08-2012 11:32:19
    การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2555
114
22-08-2012 10:04:02
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2555
113
21-08-2012 10:06:54
   การปฏิบัติงานพ่นยุง ด้วยเครื่อง ULV นอกเวลาราชการ ประจำวันที่ 20 -29 สิงหาคม 2555 เวลา 03.00น.-07.00 น.
112
21-08-2012 09:21:11
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2555
109
20-08-2012 10:48:57
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2555

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... 334 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :