ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
108
17-08-2012 13:39:11
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2555
107
17-08-2012 13:14:49
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2555
106
16-08-2012 13:24:22
   การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2555
105
15-08-2012 13:34:50
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555
104
15-08-2012 08:49:11
   การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2555
103
14-08-2012 12:47:04
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2555
102
14-08-2012 12:41:03
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2555
101
09-08-2012 14:52:43
   รายการปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณุปโภคส่วนการโยธาสำนักการช่างประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2555
100
09-08-2012 09:49:33
   แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2555
99
08-08-2012 14:57:01
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2555

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 335 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :