ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
98
07-08-2012 14:36:36
   การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 7 เดือนสิงหาคม 2555
97
07-08-2012 09:23:04
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2555
96
06-08-2012 14:38:53
   การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2555
95
06-08-2012 09:57:40
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2555
94
06-08-2012 09:18:39
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2555
93
01-08-2012 09:37:18
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2555
92
01-08-2012 09:13:11
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2555
91
31-07-2012 10:26:37
   การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
90
30-07-2012 14:03:12
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
89
30-07-2012 13:57:45
   การปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... 336 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :