ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
46
09-07-2012 10:59:14
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
45
09-07-2012 10:45:40
   การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
44
09-07-2012 10:44:14
   การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
43
09-07-2012 10:42:00
   การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
42
09-07-2012 10:39:09
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
41
09-07-2012 10:15:47
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
40
07-07-2012 09:15:21
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำทะเบียนประวัติ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด ให้กับสุนัข และแมว
39
04-07-2012 11:50:27
   การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 4 กรกฏาคม 2555
38
04-07-2012 11:37:05
   การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
37
03-07-2012 14:54:20
   งานสัตวแพทย์ มีบริการออกหน่วย เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้กับวัว

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :