ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
3447
09-01-2019 15:30:58
   กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
3446
09-01-2019 15:10:18
   มสธ. รับสมัครนักศึกษา
3445
09-01-2019 15:02:56
   กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562
3444
08-01-2019 14:54:47
   ขอเชิญประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบกับการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3443
19-12-2018 13:33:16
   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
3442
14-12-2018 14:06:26
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”.. “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าเมือง
3441
13-12-2018 15:55:56
   กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ตามโครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอน มีคุณภาพ กิจกรรมหลัก พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3440
13-12-2018 14:20:56
   การใช้ยวดยานพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟ ช่วงเทศกาลปีใหม่
3439
29-11-2018 13:47:30
   การมอบเสื้อพระราชทานให้แก่ผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนครศรีธรรมราช
3438
24-10-2018 15:16:30
   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2561

รวมทั้งหมด 3377 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 338 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :