ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
162
16-10-2020 13:50:30
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )
161
25-09-2020 17:15:57
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
160
21-08-2020 15:32:47
   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
157
18-08-2020 14:10:02
   บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
156
14-08-2020 10:33:59
   รับโอนพนักงานเทศบาล
154
04-08-2020 09:44:14
   บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
153
31-07-2020 10:14:15
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์)
152
31-07-2020 09:15:07
   บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข)
151
21-07-2020 09:10:34
   รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
150
02-07-2020 09:31:49
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

รวมทั้งหมด 121 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :