ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
47
02-06-2015 10:47:49
   รายชื่อผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
46
22-05-2015 11:29:54
   กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ.ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยนักการแพทย์แผนไทย
45
15-05-2015 14:49:10
   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัด กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
44
15-05-2015 14:30:39
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
40
09-04-2015 14:58:17
   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
39
03-04-2015 14:41:24
   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
38
01-12-2014 11:24:09
   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย รับสมัครสอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1
37
12-09-2014 09:38:42
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจำนวน 4 อัตรา
36
21-08-2014 10:51:50
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
35
28-07-2014 10:10:43
   ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

รวมทั้งหมด 121 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :