ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
34
07-07-2014 15:52:24
   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
32
03-03-2014 09:26:21
   รายชื่อผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดัับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
31
20-02-2014 14:41:25
   กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนัักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระัดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
30
17-02-2014 09:51:02
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
29
17-01-2014 11:33:14
   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
26
11-12-2013 15:08:34
   รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
25
26-11-2013 10:51:12
   กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2556
24
18-11-2013 09:10:53
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงสายงานผู้บริหารการศึกษา
22
24-10-2013 13:20:15
   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
21
15-07-2013 14:16:38
   รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกิจการประปา

รวมทั้งหมด 121 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :