ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
122
19-03-2019 13:54:19
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งภาค (ค)
121
11-02-2019 15:04:55
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียนเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
120
23-01-2019 14:16:38
   รับโอนพนักงานเทศบาล
119
02-01-2019 10:41:52
   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
118
02-01-2019 10:14:54
   รับโอนพนักงานเทศบาล
117
19-10-2018 10:10:22
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
116
17-10-2018 09:55:54
   กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ระดับปฏิบัติการ
115
17-10-2018 09:54:13
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
114
03-10-2018 10:07:50
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์ ) คร้ังที่ 2/2561
113
11-09-2018 08:37:45
   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รวมทั้งหมด 121 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :