ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
85
11-08-2016 12:42:24
   กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
84
11-08-2016 12:38:09
   รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
83
21-07-2016 10:33:58
   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ รับสมัครครูเทศบาล
81
05-07-2016 07:57:09
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
80
17-06-2016 14:44:59
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
79
13-06-2016 10:08:54
   รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
78
07-06-2016 14:29:08
   ผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา
77
25-05-2016 08:42:54
   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
76
16-05-2016 14:05:10
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
75
16-05-2016 13:57:33
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

รวมทั้งหมด 121 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :