ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
74
01-04-2016 09:56:32
   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
73
05-02-2016 09:54:59
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
72
18-01-2016 10:53:38
   กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกและตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
70
11-01-2016 09:15:35
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
68
14-12-2015 10:09:44
   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
67
01-12-2015 15:58:06
   รายชื่อผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
65
25-11-2015 15:02:52
   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 4
64
10-11-2015 15:11:07
   กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
63
10-11-2015 13:38:55
   กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ระดับ 4
61
13-10-2015 10:20:37
   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาดนตรีสากล

รวมทั้งหมด 121 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :