ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
60
09-10-2015 10:17:19
   รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 4
59
07-10-2015 10:12:58
   รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
58
09-09-2015 09:18:27
   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
56
02-09-2015 14:46:50
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
55
17-08-2015 10:32:38
   กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
54
17-08-2015 10:22:51
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
53
30-06-2015 15:24:50
   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
52
15-06-2015 09:25:38
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรแต่งต้ังเป็นกรรมการการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
51
08-06-2015 13:28:57
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
48
02-06-2015 15:12:49
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รวมทั้งหมด 121 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :