แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2558


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER