แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2558