นิทรรศการศิลปะเรื่องเล่าจากพื้นที่" หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน ร่วมกับ Project016 จัดแสดงระกว่างวันที่ 3-29 กุมภาพันธ์ 2563


 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER