นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม Reform Phuket ครั้งที่2" หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน ร่วมกับ อาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี และ ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2563 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563


>

 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER