สรุปผลพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณกลาง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
1   ส.ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์น้ำยาแช่เครื่องมือ   126,000 บาท บลูสกายไบโอเทค จก. ราคา 216,000 บาท บริษัท เอดีไอเทคโนโลยี จก. 234,000 บาท บลูสกายไบโอเทค จก. คลิก
2   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ   1,712,116 บาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิก
3   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   3,579,729.60 บาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิก
4   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   839,742บาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิก
5   ซื้อป้ายจราจร จำนวน 5 รายการ   198,000 บาท หจก.ผลหยกอีควิปเมนท์ ราคา 198,940 บาท หจก.เอ ซี เอส กรุ๊ป ราคา 199,500 บาท หจก.ผลหยกอีควิปเมนท์ คลิก
6   ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ   462,775 บาท บจก.สาม ส.โซลูชั่นฯ ราคา 476,685 บาท บจก.จินดาสุขคอมฯ ราคา 465,450 บาท บจก.จินดาสุขคอมเมอร์ฯ คลิก
7   จ้างจัดระบบแสง สี เสียงและสื่อผสม กิจกรรมงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองฯ   1,688,000.00 บริษัท สตรีมไลน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เสนอราคา 1,675,000บาท บริษัท สตรีมไลน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด คลิก
8   สอบราคาซื้อตู้ควบคุมอุณภูมิจำนวน 1 เครื่อง   150,000 บาท ร้านพีพี เมดชายน์ ราคา 120,000 บาท หจก.จีโอเชาท์ ราคา 145,000 บาท หจก.พี เอส เมดิเทค ราคา 138,500 บาท ร้านพีีพี เมดชายนื คลิก
9   ซื้อน้ำยาวิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนาน 5 รายการ   1,438,300.00 หจก.พี.เอส.เมดิเทค เสนอราคา 1,438,300บาท หจก.สืนสืรื เมดิเทค เสนอราคา 1,541,040บาท หจก.พี.เอส.เมดิเทค คลิก
10   ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด 28 หัว จำนวน 1 เครื่อง   180,000 บาท หจก.พี เอส เมดิเทค ราคา 174,800 บาท หจก.พี เอส เมดิเทค คลิก
11   จ้างซ่อมรถพ่วง (รถชมเมือง) หมายเลขทะเบียน 40-0346   358,500 บาท อู่หมูจักรกล ราคา 357,900 บาท อู่หมูจักรกล คลิก
12   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ซอยซิลเวอร์   2,650,000.00 หจก.คอวทซ์ การ์เด้น เสนอราคา 2,640,000บาท หจก.แอเรีย ดี-คอนส์ เสนอราคา 2,644,000บาท หจก.คอวทซ์ การ์เด้น คลิก
13   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดหัวอิฐ   440,000 บาท หจก.อินทัชนครกรุ๊ป ราคา 339,000 บาท หจก.พิกุลงามการโยธา ราคา 399,000 บาท หจก.สกุลวงศ์คอมเมอร์เซียล ราคา 374,000 บาท หจก.ควอทซ์การ์เด้น ราคา 354,000 บาท หจก.เฉลิมชัยนคร ราคา 387,200 บาท หจก.คเซนร์ การโ หจก.ควอทซ์การ์เด้น คลิก
14   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด   106,800 บาท บจก.เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ ราคา 106,400 บาท บจก.เอสพีเอคอมพิวเตอร์ คลิก
15   จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมชนิดกิ่งคู่บริเวณสี่แยกหัวถนน - ทุ่งสง   490,500 บาท หจก.สารคามการไฟฟ้า ราคา 492,000 บาท ร้านเสรีภาพกราฟฟิกอุปกรณ์ดับเพลิง ราคา 489,500 บาท ร้านเสรีภาพกราฟฟิกอุปกรณ์ดับเพลิงกรุ๊ป คลิกสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2557
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฏาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
-  ตุลาคม
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม


             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2558
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฎาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2561
ดาวน์โหลด
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  สิงหาคม
-  กันยายนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER