สรุปผลพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณกลาง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
1   ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา   44,000 บาท ร้านวิชัยเทคโนโลยี ราคา 370,400 บาท บริษัทจิตติโอ เอ จำกัด ราคา 434,000 บาท บริษัทโนว์เลดจ์อินโฟซิสเต็ม จำกัด ราคา 440,000 บาท บริษัทจิตติโอ เอ จำกัด คลิก
2   จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดกรองอากาศของเครื่องฟอกอากาศจำนวน 20 ชุด   800,000 บาท บ.เอสไอซี เมดิเทคจำกัด ราคา 792,854 บาท บ.เอสไอซี เมดิเทค จำกัด คลิก
3   จ้างก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.ซอยลำมาบ   479,000 บาท หจก.เอซีเอสกรุ๊ป ราคา 367,096 บาท หจก.ควอทซ์การ์เด้น ราคา 400,000 บาท หจก.ประกอบกิจคอนกรีด ราคา 407,000 บาท หจก.พิกุลงามการโยธา ราคา 478,800 บาท บริัษัท ภูเก็ตการเคหะ จำกัด ราคา 400,000 บาท หจก.สกุลวง หจก.เอซีเอสกรุ๊ป คลิก
4   จ้างติดตั้งป้ายบอกสถานที่สำคัญ   1,600,000 บาท ร้าน ส.กราฟฟิกซ์ดีไซด์ ราคา 1,275,000 บาท บจก.ศักดิ์สิทธิ์อัลลอยฯ ราคา 1,580,000 บาท บจก. ซีเอสทีวู๊ดฯ ราคา 1,588,400 บาท ร้าน ส.กราฟฟิกซ์ดีไซด์ คลิก
5   จ้างพาดสายใยแก้วนำแสงของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทดแทนของเดิม   1,900,000 บาท บริษัท เพอร์ซอร์จำกัด ราคา 1,929,210 บาท บริษัท เพอร์ซอร์ จำกัด 1,895,000 บาท คลิก
6   จ้างติดตั้งเสาไฟประติมากรรม 12 นักษััตร ถนนราชดำเนินจากบริเวณ รร.วัดพระธาตุถึงหอนาฬิกา   2,500,000 บาท บจก.สยามตักศิลป์ ราคา 2,489,000 บาท หจก.สงสถิตย์วิศวกรรม ราคา 2,495,000 บาท บจก.สยามตักศิลป์ คลิก
7   ส.ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ   216,000 บาท หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีฯ ราคา 187,750 บาท ร้านดาร์กี้ยูเวอร์นิเซลมอเตอร์ ราคา 193,480 บาท บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จำกัด คลิก
8   ส.จ้างติดตั้งเสาไฟประติมากรรม ชนิดกิ่งเดี่ยวถนนราชดำเนินจากสีแยกประตูไชยสิทธิ์ถึงบ้านท่านขุนฯ   400,000 บาท บจก.สยามตักศิลป์ ราคา 800,000 บาท ร้านเสรีภาพกราฟฟิก อุปกรณ์ดับเพลิงกรุ๊ป ราคา 799,600 บาท ีร้านเสรีภาพกราฟฟิก อุปกรณ์ดับเพลิงกรุ๊ป คลิก
9   ซื้อสารส้ม   400,000 บาท บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์ จำกัด ราคา 365,000 บาท บริษัทเซาท์เทิร์น เคมิคอลส์ จำกัด คลิก
10   ซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด   661,000 บาท บริษัท เอสพิเอคอมพิวเตอร์ จำกัด 660,000 บาท บริษัท เอสพีเอคอมพิวเตอร์ จำกัด คลิก
11   ซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด   1,322,000 บาท บ.เอสพีเอคอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 1,322,000 บาท บริษัท เอสพีเอคอมพิวเตอร์ จำกัด คลิก
12   ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด   5,760,000 บาท บริษัท เอสพีเอคอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 5,747,000 บาท บริษัท บลูโซลูชั่น จำกัด ราคา 5,750,000 บาท บริษัท เอสพีเอคอมพิวเตอร์ จำกัด คลิก
13   ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล   6,335,357 บาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ราคา 6,335,357 บาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิก
14   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ฺ จำนวน 152 เครื่อง   3,344,000 บาท บริษัท เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ ราคา 3,336,000 บาท บริษัท บลูโซลูชั่น จำกัด ราคา 3,338,000 บาท บริษัท เอส พีเอคอมพิวเตอร์ จำกัด คลิก
15   จ้างติดตั้งเสาไฟประติมากรรมชนิดกิ่งคู ถนนอ้อมค่ายฯ   2,870,000 บาท หจก.สงสถิตย์วิศวกรรม ราคา 2,860,000 บาท หจก.สารคามการไฟฟ้า ราคา 2,865,000 บาท บริษัท สยามตักศิลป์ ราคา 2865,000 บาท หจก.สินแสงจันทร์ฯ ราคา 2,865,000 บาท หจก.สงสถิตย์วิศวกรรม คลิกสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2557
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฏาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
-  ตุลาคม
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม


             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2558
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฎาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2561
ดาวน์โหลด
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  สิงหาคม
-  กันยายนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER