สรุปผลพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณกลาง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
1   จ้างจัดแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อผสมเทศบาลแห่นางดานฯ   1,699,000 บริษัทสตรีมไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท สตีมไลน์ฯ ราคา 1,699,000 บาท คลิก
2   ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 8,500 แพ็ค   510,000 บริษัทสิงห์อรฉัตร จำกัด บริษัท สิงห์อรฉัตร จำกัด ราคา 510,000 บาท คลิก
3   ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 207 รายการ   696,747.00 ร้านพัฒนาพานิช เสนอราคา 688,437บาท ร้านอำพรครุภัณฑ์ เสนอราคา 696,147บาท ร้านพัฒนาพานิช คลิก
4   ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน   787,000 บริษัทโตโยต้าเมืองคอนฯ , บริษัทโตโยต้านครศรีฯ บริษัท โตโยต้าเมืองคอนฯ ราคา 678,300 บาท คลิก
5   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนาน 2 รายการ   1,431,000.00 บจก.ส.บ่อสุวรรณฯ เสนอราคา 1,431,000 บาท บจก.รีเจนท์อันดามันฯ เสนอราคา 1,430,775บาท บจก.รีเจนท์อันดามันฯ คลิก
6   ซื้อยา จำนวน 7 รายการ   6,659,145 บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท DKSH ฯ ราคา 6,627,80 บาท คลิก
7   ซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค   4,500,000.00 บจก.รุ่งเเจริญอีควิปเมนท์ฯ เสนอราคา 4,480,000บาท บจก.ไทยคาร์อินดัสทรีส์ เสนอราคา 4,481,000บาท บจก.คิงส์ดีเวลลอปเมนท์ เสนอราคา 4,484,400บาท บจก.รุ่งเเจริญอีควิปเมนท์ฯ คลิก
8   ซื้อชุดกีฬาจำนวน 16 รายการ   214,880 ร้านกิตติชัยสปอร์ต, หจก.เอ็นบี เค กรุ๊ป หจก.เอ็น บี เค กรุ๊ป ราคา 172,300 คลิก
9   จ้างก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำฝั่งทิศใต้ซอยป่าไม้4   2,760,000 บริษัท กรีนเทคโนโลยี ,บริษัทไทยดีลเลอร์ฯ บริษัทไทยดีลเลอร์ไพท์ ราคา 2,720,000 คลิก
10   จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร จำนาน 1 หลัง   3,700,000.00 หจก.แอเรีย ดี-คอน ส. เสนอราคา 3,686,000บาท หจก.ศิริวิทย์การช่าง เสนอราคา 3,700,000บาท หจก.แอเรีย ดี-คอน ส. คลิก
11   จ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนวัดมเหยงคณ์   2,555,000.00 หจก.ธานินทร์เชี่ยวชาญก่อสร้าง เสนอราคา 2,549,000.00บาท หจก.ธานินทร์เชี่ยวชาญก่อสร้าง คลิก
12   จ้างติดตั้งป้ายชี้ทางสี่แยกเบญจมฯ   360,000.00 บริษัท สยามเทคกรุ๊ป เสนอราคา 358,900บาท ร้านเสรีกราฟฟิคฯเสนอราคา 355,000บาท ร้านเสรีภาพกราฟฟิกอุปกรณ์ดับเพลิงกรุ๊ป คลิก
13   ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสดทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 ชุด   772,000.00 บริษัทเอส พี เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 770,600บาท บริษัทเอส พี เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด คลิก
14   ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรีียนของโรงเรียนสังกัด สพท.   5,582,553.60 องค์การส่งเสริมกิจการโตนมแห่งประเทศไทย (อสต.) 5,582,553.60บาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) คลิก
15   จ้างเหมา เช่ายานพาหนะเพื่อทัศนศึกษาดูงาน   192,000 นายสิทธิโชค จิระพิบูลย์พันธ์ ราคา 192,000 นายสิทธิโชค จิระพิบูลย์พันธ์ คลิกสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2557
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฏาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
-  ตุลาคม
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม


             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2558
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฎาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2561
ดาวน์โหลด
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  สิงหาคม
-  กันยายนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER