สรุปผลพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณกลาง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
1   สอบราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   787,000 บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด ราคา 785,000 บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด คลิก
2   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ   278,500 บริษัท เอสพีเอคอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 278,500/ร้านแพรพรรณราธุรกิจ ราคา 275,000 บริษัท เอสพีเอคอมพิวเตอร์ จำกัด 278,500 คลิก
3   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 2   585,000 หจก.เอซ๊เอสกรุ๊ป ราคา 451,461.60/ร้านเดอะริสวัสดุภัณฑ์ ราคา 490,000/หจก.ซีซี.จักรกลและก่อสร้าง ราคา 479,700/หจก.ควอทซ์ การ์เด้น ราคา 466,700/หจก.พิกุลงามการโยธา ราคา 584,300/บริษัท ภูเก็ตการเคหะ จำกัด หจก.เอซีเอสกรุ๊ป คลิก
4   ซื้อรถขุดตีนตะขาบ   4,200,000 หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์ ราคา 4,192,000/บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม ราคา 4,188,000 บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม คลิก
5   ซื้ออาหารสัตว์ (อาหารสด) จำนวน 13 รายการ   1,272ม675 นายเอกชัย กายโรจน์ ราคา 1,116,210/นางสาวเดือนเพ็ญ นินละเอียด ราคา 1,250,715 นายเอกชัย กายโรนจ์ คลิก
6   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ   530,000 บจก.เอสพีเอคอมพิวเตอร์ ราคา 530,000 / บจก.เอสพีเอคอมพิวเตอร์ คลิก
7   ซื้อเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด   200,000 บริษัท จิตติโอเอ จำกัด ราคา 132,850 / บริษัท เคพีจีอุปกรณ์การแพทย์ ราคา 199,980/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ ราคา 115,500 /บริษัท เอสพีเอ คอมพิวเตอร์ ราคา 115,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ คลิก
8   ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดต้ัง ณ ตลาดสดคูขวาง 32 ตัว   1,800,000 บริษัท สปอร์ต ปาร์ตี้จำกัด ราคา 1,798,937.50 / บริษัทโทรนิก้า ซิสเต็มฯ ราคา 1,798,452.79 บริษัท โทรนิก้า ซิสเต็มฯ คลิก
9   จ้างก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีราชา   225,000 หจก.ซีซี.จักรกลและก่อสร้าง ราคา 223,000 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง ราคา 223,000 คลิก
10   จ้างก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพะเนียดจากถนนราชดำเนินไปทางทิศตะวันออกถึงถนนศรีปราชญ์   286,000 หจก.แอเรีย-ดีคอนส. ราคา 283,000 /หจก.ซีซี.จักรกลและก่อสร้าง ราคา 284,500/หจก.ควอทซ์ การ์เด้น ราคา 286,000 หจก.แอเรีย-ดีคอนส. คลิก
11   จ้างปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณถนนราชดำเนิน   318,000 หจก.พรสุพัต เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 298,000/หจก.ปัญชิกา ราคา 258,000/ หจก.ปัญชิกา คลิก
12   จ้างเก็บขนขยะมูลฝอยเขตเทศบาลเขต 3   644,000 นายสมศักดิ์ นกอักษร ราคา 644,000 นายสมศักดิ์ นกอักษร คลิก
13   จ้างก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล   850,000 นายสมศักดิ์ อินนุพัฒน์ ราคา 503,370/บจก.ภูเก็ตการเคหะ ราคา 722,500/หจก.แอเรีย ดี-คอนส.ราคา 819,000/หจก.ควอทซ์การ์เด้น ราคา 790,000 บจก.ภูเก็ตการเคหะ คลิก
14   ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน   4,000,000 บจก.เอ็ม.เอ็ม.ทีแมชซีนเนอรี่ ราคา 3,992,000/บจก.เอเอ็มซีอีควิปเม้นท์ ราคา 3,987,000 บจก.เอเอ็มซีอีควิปเม้นท์ คลิก
15   จ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้า บขส.   1,664,000 หจก.นครรัตนศิลา ราคา 1,662,000/หจก.แอเรีย ดี-คอนส ราคา 1,661,000/หจก.นครซ้งฮวด ราคา 1,660,000 หจก.นครซ้งฮวด คลิกสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2557
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฏาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
-  ตุลาคม
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม


             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2558
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฎาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2561
ดาวน์โหลด
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  สิงหาคม
-  กันยายนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER