สรุปผลพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณกลาง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
1   จ้างเหมาเช่ายานพาหนะเพื่อศึกษาดูงาน   367,500 นายสิทธิโชค จิระพิบูลย์พันธ์ ราคา 367,500 นายสิทธิโชค จิระพิบูลย์พนัธ์ คลิก
2   ซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ ขนาด 1 ตัน   1,500,000 บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์ฯ ราคา 1,500,000 /บริษัท โตโยต้านครศรีฯ ราคา 1,395,000 /บริษัทโตโยต้าเมืองคอนฯ ราคา 1,404,000 บริษัท โตโยต้านครศรีฯ คลิก
3   ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   667,046 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ราคา 667,046 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิก
4   จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวน 3 ซุ้ม   2,000,000, หจก.อินเพลส เทคโนโลยี ราคา 2,000,000/หจก.ก้าวรุ่งเจริญ ราคา 2,000,000 /บริษัท สยามเทคกรุ๊ปฯ ราคา 1,997,000 บริษัท สยามเทคกรุ๊ปฯ คลิก
5   จ้างก่อสร้างถนนเอสฟัลท์ติคคอนกรีตสายเชื่อมถนนพัฒนาการคูขวางกับถนนเฉลิมพระเกียรติ   25,000,000 บริษัทสุราษฏร์สุขสันต์ฯ ราคา 24,950,000/หจก.อภิชัจจ์บริการ ราคา 24ม,800,000/บริษัท เอสซีจี 1995 ราคา 24,950,000/หจก.ซี.ซี จักรกลฯ 24,950,000/หจก.นครรัตนศิลา ราคา 24,950,000 หจก.อภิชัจจ์บริการ คลิก
6   ซื้อโลงแอร์ จำนวน 5 ใบ   390,000 ร้านสุริยาเครื่องเย็น ราคา 340,000,ร้านสุขาวดีหีบศพ ราคา 375,000 ร้านสุริยาเครื่องเย็น คลิก
7   จ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพะเนียด2   985,000 หจก.ควอทซ์การ์เด้น ราคา 866,000,หจก.แอเรีย-ดีคอนส. ราคา 899,000 หจก.ควอทซ์การ์เด้น คลิก
8   จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ   327,000 หจก.ท่องไทยทั่วทิศ ราคา 327,000 หจก.ท่องไทยท่ัวทิศ คลิก
9   จ้างซ่อมแซมจุดท่อร่ัว 500 มม.   1,176,391 หจก.สีพี่น้องการช่าง ราคา 1,130,000 ,หจก.พรสุพพัต เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 1,000,000 หจก.สี่พี่น้องการช่าง คลิก
10   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตาอ่อน   170000 ร้านเพื่อนร่วมสร้างเสนอราคา170000 ร้านเพื่อนร่วมสร้าง คลิก
11   ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนระบบไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง   385,200 บจก.โอนเนอร์ ฟู้ดเสนอราคา 383,060 ,บ.สหสิริ พัฒนาก่อสร้าง จก. เสนอราคา 376,640 บ.สหสิริ พัฒนาก่อสร้าง จก. คลิก
12   จ้างก่อสร้างที่พักของวินจักรยานยนต์รับจ้าง   540200 นางนฤมล อาจหาญ ราคาที่เสนอ 540,200 , หจก.ปัญชิกา ราคาที่เสนอ 538,000 หจก.ปัญชิกา คลิกสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2557
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฏาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
-  ตุลาคม
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม


             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2558
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฎาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2561
ดาวน์โหลด
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  สิงหาคม
-  กันยายนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER