ถาม : ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล ?

ตอบ : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7534-2880-2

ถาม : ถ้าจะขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : หากมีความประสงค์จะขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านจะต้องไป
ดำเนินการแจ้งความและนำใบแจ้งความมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลที่ศูนย์ CCTV
คำถามที่พบบ่อย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER