รายงานผลสัมฤทธิ์
รายงานผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2559


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER