สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ช่วง 6 เดือน (ตุลาคม 2562-เมษายน 2563 )


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER