วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์พ่นสารเคมีกําจัดยุงลายในหมู่บ้านไทยสมุทร


1

3

4

5

6

7

8

9
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER