วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประเมินและให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับร้านอาหารและแผงลอย ถนนท่าโพธิ์


1

2

3

4

5
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER