วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ ที่สำนักงานเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช


1

2

3

4

5
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER