วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหมู่บ้านการเคหะ1 ซอย 6 หมู่บ้านเบญจนคร ถนนศรีธรรมโศก และบริเวณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณหน้าวัดชายนา


1

2

3

4

5

6

7

8
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER